Life is like a Journey Job,Society เรียนจบบัญชี สมัครงานบัญชีอะไรได้บ้าง?

เรียนจบบัญชี สมัครงานบัญชีอะไรได้บ้าง?


สมัครงาน บัญชี

หากพูดถึงคณะในฝันของใครหลายๆคนแล้ว น้องๆรู้หรือไม่คะว่า คณะบัญชีก็ถือเป็นอีกหนึ่งในคณะยอดฮิตของน้องๆในวัยเรียนเลย โดยเฉพาะน้องๆที่ชื่นชอบในการคิดคำนวณหรือชื่นชอบในวิชาคณิตศาสตร์จะมีความสนใจทางด้านบัญชีเป็นพิเศษ ซึ่งในปัจจุบันมีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินมากมาย จึงทำให้น้องๆสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายมากขึ้นด้วย และนอกจากนี้ยังพบว่างานด้านบัญชีมีหลากหลายแขนง หลากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้อง เมื่อเรียนจบแล้วจึงสามารถลือกทำงานได้มากมายเลยทีเดียว ไม่ว่าจะทำงานในหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือองค์กรต่างๆ หรือเรียกได้ว่าตำแหน่งบัญชีเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในทุกภาคส่วนเลยก็ว่าได้ วันนี้จะมาดูกันว่าเมื่อน้องๆเรียนจบบัญชีมาแล้ว จะสามารถ สมัครงาน บัญชี อะไรกันได้บ้าง?

สมัครงาน บัญชี
  • นักบัญชี พนักงานบัญชีหรือการเงิน

เรียกว่าเป็นอาชีพหลักที่จบมาแล้วน้องๆสามารถทำได้แน่นอน และสามารถทำงานได้ในแทบทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินเลย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน ธนาคาร บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงินขององค์กรทั้งหมด จัดทำงบประมาณ บันทึกรายรับรายจ่าย วิเคราะห์ทางด้านการเงิน จัดทำรายงานทางบัญชีต่างๆ เป็นต้น

  • ผู้ตรวจสอบบัญชี

หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า Audit ซึ่งมาจาก Auditor นั่นเอง ซึ่งเป็นอาชีพที่ให้บริการทางการบัญชี คอยควบคุมดูแลและตรวจสอบบัญชี เอกสารทางการเงินต่างๆ ของหน่วยงานทุกองค์กร เป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของน้องๆหลายๆคนเลย เพราะมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานและมีรายได้ดีด้วย

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

เป็นอีกหนึ่งอาชีพอิสระที่มีรายได้ดี ซึ่งการจะทำอาชีพนี้ได้ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี มีหน้าที่คอยตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำงบการเงินของบริษัทต่างๆ

  • รับราชการในหน่วยงานต่างๆ

อาชีพรับราชการก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝัน เพราะมีความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน มีสวัสดิการที่ดี โดยเฉพาะสวัสดิการที่ช่วยเหลือในส่วนของครอบครัวด้วย ซึ่งการจะทำงานราชการจำเป็นต้องผ่านการสอบ ก.พ. หรือสอบตรงต่างๆ ก่อนถึงจะเข้าทำงานเป็นข้าราชการในหน่วยงานรัฐนั้นๆได้

  • ที่ปรึกษาทางบัญชี

ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีรายได้ดี มีทั้งทำงานตามหน่วยงานองค์กรต่างๆ และทำงานอิสระ

  • พนักงานธนาคาร

เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจสำหรับน้องๆ เพราะมีหลากหลายตำแหน่ง และมีหลากหลายสถาบันทางการเงินกระจายอยู่ทั่วทุกแห่ง น้องๆจึงสามารถเลือกทำงานได้มากมาย

  • อาจารย์ หรือ ติวเตอร์

นอกจากงานด้านบัญชีโดยตรงแล้วนั้น หากน้องๆมีวิชาชีพที่สามารถสอนได้ หรือเรียนต่อปริญญาโททางด้านบัญชีเพิ่ม ก็สามารถทำงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือเป็นติวเตอร์ตามสถาบันต่างๆได้                

เห็นมั้ยคะว่างานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้นมีให้เลือกมากมายเลย เรียกว่าเรียนจบแล้วมีงานรองรับเยอะแยะเลยทีเดียว หากน้องๆสนใจอยากสมัครงานบัญชีหลังจากเรียนจบ ก็ควรเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนเรียน และเลือกเรียนในสาขาวิชาบัญชี เพื่อสามารถสมัครงานบัญชีได้ในอนาคต หรือหากน้องๆอยากทำอาชีพอิสระ มีธุกิจส่วนตัวเป็นของตัวเอง ก็สามารถนำความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน หรือการบริหารมาปรับใช้ในการทำงานของน้องๆได้วยเช่นกัน

information Source : https://www.reeracoen.co.th/th/