Category: Job

สมัครงาน บัญชี

เรียนจบบัญชี สมัครงานบัญชีอะไรได้บ้าง?เรียนจบบัญชี สมัครงานบัญชีอะไรได้บ้าง?


หากพูดถึงคณะในฝันของใครหลายๆคนแล้ว น้องๆรู้หรือไม่คะว่า คณะบัญชีก็ถือเป็นอีกหนึ่งในคณะยอดฮิตของน้องๆในวัยเรียนเลย โดยเฉพาะน้องๆที่ชื่นชอบในการคิดคำนวณหรือชื่นชอบในวิชาคณิตศาสตร์จะมีความสนใจทางด้านบัญชีเป็นพิเศษ ซึ่งในปัจจุบันมีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินมากมาย จึงทำให้น้องๆสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายมากขึ้นด้วย และนอกจากนี้ยังพบว่างานด้านบัญชีมีหลากหลายแขนง หลากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้อง เมื่อเรียนจบแล้วจึงสามารถลือกทำงานได้มากมายเลยทีเดียว ไม่ว่าจะทำงานในหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือองค์กรต่างๆ หรือเรียกได้ว่าตำแหน่งบัญชีเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในทุกภาคส่วนเลยก็ว่าได้ วันนี้จะมาดูกันว่าเมื่อน้องๆเรียนจบบัญชีมาแล้ว จะสามารถ สมัครงาน บัญชี อะไรกันได้บ้าง? นักบัญชี ...