Day: December 13, 2019

โซเชียล

โซเชียลเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ของคนในยุคสมัยนี้โซเชียลเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ของคนในยุคสมัยนี้


ในปัจจุบันนี้โซเชียลเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากเลยที่คนทั่วไปมักจะขาดไม่ได้เพราะโซเชียลนั้นเข้ามามีบทบาทที่สำคัญที่จะทำให้ทุกๆอย่างนั้นมีความอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น เรื่องของโซเชียลนั้นเป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจอย่างมากเลย และเราเองก็ควรที่จะอ่านข่าวหรือเรียนรู้ในเรื่องต่างๆของโซเชียลให้ดีด้วย                 ด้วยโซเชียลในปัจจุบันนี้มีสื่อมากมายทั้งที่เป็นสื่อดีและสื่อที่เป็นเท็จดังนั้นเราก็ควรที่จะไตร่ตรองให้ดีและมีคุณภาพก่อนเพื่อที่จะให้เรานั้นไม่ต้องไปกังวลกับข่าวอะไรที่ไม่ดี การที่เราไปกังวลกับข่าวอะไรที่ไม่ดีมากจนเกินไปนั้นจะทำให้บั่นทอนจิตใจของเราเสียมากกว่าเรื่องแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองไม่ต้องไปใส่ใจมากเกินไป ให้คิดตามข่าวจะดีกว่า                 โซเชียลนั้นมีอะไรอีกมากมายเลยที่จะทำให้เรานั้นติดและเสพสื่อที่ผิดๆอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสนใจและความสำคัญอย่างมากเลย เราต้องรู้จักแยกแยะให้ได้ ในตอนนี้สังคมมีความวุ่นวายกันอย่างมากเราเองไม่ควรที่จะมองข้ามควรที่จะให้ความสนใจและความสำคัญกับเรื่องของโซเชียลถึงจะดีที่สุดด้วย                 ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องที่เราควรที่จะต้องคำนึงและให้ความสนใจมากๆนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยเพราะในตอนนี้มีผู้ร้ายชุกชุมอย่างมากมายเราเองจะต้องไม่มองข้ามและให้ความสนใจกับเรื่องของสังคมให้มากๆหากเราเจอคนร้ายเราก็รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เตรียมจับคนที่ไม่ดีอีกด้วย                 ทุกๆอย่างทุกๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราเองควรที่จะให้ความสำคัญอย่างมากที่สุด โซเชียลเป็นสื่อที่รวดเร็วและข่าวสามารถที่จะแพร่กระจายได้ไปทั่วทั้งนั้น หลายๆอย่างเราเองไม่ควรที่จะมองข้าม เราจะต้องให้ความสนใจกับสังคมโซเชียลให้มากๆ ในหลายๆอย่างโลกโซเชียลเป็นเรื่องที่เราเองใส่ใจได้ได้อย่าไปสนใจมากเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เก็บมาคิดและกลัวไปหมดเสียทุกอย่าง                 ...